‘The day after’

Beste mensen,

We hebben met elkaar een geweldig mooie actie neergezet! Én, we hebben de bevolking van ons land méé! Daar mogen we trots op zijn!

Hoe nu verder?
Aan deze actie namen verschillende partijen deel, verenigd onder de naam Agractie. Ieder met een eigen visie hebben we de balans gevonden, elkaar gerespecteerd, en samen met jullie geschiedenis geschreven.

Waar staat Agractie?
Stichting Agractie bestaat uit 4 bestuursleden, de partners die zich openbaar erachter geschaard hebben, en de sponsoren die liever anoniem blijven. Alle bestuursleden en partners hebben aangegeven onder de naam Agractie een blijvende actieve belangenbehartiger te willen zijn, met acties te komen, in gesprek te gaan om doelen te bereiken. De voorwaarde hiervoor is dat we het publiek mee krijgen. Agractie zet zich niet in voor het blokkeren van snelwegen, distributiecentra of bijvoorbeeld Schiphol. Als andere partijen dat wel doen is dat hun goed recht en hebben wij daar geen mening over.

Gisteren heeft Bart Kemp namens Agractie na zijn speech een pakket maatregelen overhandigd met hierin een reactietermijn van 14 dagen. Hierin zijn onder meer genoemd de volgende punten:
– breed uitgewerkte ‘herwaardering landbouw’ met jaarlijks budget 17.5 mln euro voor minimaal 5 jaar
– wetgeving ter bevordering Nl producten in publieke/semi publieke restaurants/catering/school&sport kantine’s etc.
– meetbare bevordering Nl producten in supermarkten en restaurants (mvo)
– Gespreksstart over actuele knelpunten in de agrarische sector zoals verwoord op de website bij ‘standpunten’
We verwachten dus reactie binnen 14 dagen van minister Schouten. Er zijn geen acties in voorbereiding vergelijkbaar met de actie op 1 oktober, wel is er een andere gerichte actie voorgelegd ter nadere uitwerking.

We hebben goed samengewerkt met Marc, Danielle en Mischa van Farmers Defence Force.
Vooraf was ook tijdens bestuursvergadering d.d. 25-09 besloten voor de actie 1 oktober gezamenlijk op te trekken, en daarna ieder op eigen manier invulling te geven aan het gezamenlijke doel. Dit sluit niet uit dat in de toekomst opnieuw gezamenlijke actie komt. FDF heeft inmiddels groepen aangemaakt op een ander platform, ieder is vrij zich hierbij aan te sluiten. Tenslotte dienen we hetzelfde doel, ieder vanuit zijn eigen insteek.

We hebben afgesproken voor de duidelijkheid elkaars naam en logo niet te gebruiken. Ieder heeft toch zo zijn eigen aanpak en manier om het doel te bereiken. We hopen u zo weer wat informatie en duidelijkheid te hebben gegeven en zullen als er informatie is dat steeds delen via website Agractie, facebook Agractie, facebookgroep Agractie en via de regiogroepen.

Wanneer u het team van Agractie wilt versterken of partner wilt worden horen we graag van u via een mailtje aan info@agractie.nl

Hartelijke groet,
Bestuur st. Agractie
Bart Kemp vz
Mathijs Lubbertsen secr
Rence Slootman pm
Rens-Willem Bloemendaal bestuurslid

Terug naar overzicht