Reactie Agractie Nederland op brief aanpak stikstofproblematiek Minister Carola Schouten d.d. 04-10-‘19

In het rapport van de commissie Remkes wordt gezegd dat er grote onzekerheid is over de modellen, en over de effecten van ingrepen, op Natura 2000 gebieden. Begin dus eerst met meten, waar komt de stikstof vandaan, en waar daalt deze neer. Neem geen maatregelen als je niet eens weet of het gaat helpen in de gebieden.

Dan extra salderen.
Dit betekend in feite het opofferen (opkopen) van het platteland (boeren) ten gunste van de stad, projectontwikkeling en industrie. Boeren weg, platteland versneld laten leeglopen, industrie en projectontwikkelaars door laten vervuilen. Terwijl de luchtvaart, scheepvaart en zware industrie niet eens genoemd worden in deze plannen, dit word vooruit geschoven. Ook zullen deze plannen kostprijsverhogend werken voor de boeren.

In feite gaan de boerderijen in de omgeving van Natura 2000 gebieden op slot. Ze kunnen niet ontwikkelen of uitbreiden en zijn daarom sowieso binnen 10 jaar ten dode opgeschreven. Ja, ze kunnen zich laten uitkopen, de bank aflossen, en dan? Een grote vraag is ook in welke straal rondom Natura 2000 gebieden dit gaat gelden. Gaat het om 2 kilometer, 5 kilometer, dat is een open vraag.

Dan heeft het ministerie de oude rekenmachine geupdated zodat hij andere uitkomsten geeft, de AERIUS calculator. Het is nu nog vrij onduidelijk wat deze rekenmachine concreet betekent.

Concreet: geen positieve boodschap voor de boeren van Nederland.

Terug naar overzicht