Acties

Na 1 oktober zijn er diverse acties geweest en er zullen er nog vele volgen.
We zullen niet elke actie hier vermelden.

16 oktober:
Op 16 oktober zal er weer een landelijke actie zijn deze wordt georganiseerd door “FARMERS DEFENCE FORCE”
Agractie heeft via https://www.agractie.nl/persbericht-inzake-boerenprotest-16-oktober/ steun uitgesproken voor deze actie.

Ontwikkelingen Agractie:
We zijn bezig met afronding van de actie van 1 oktober.
Op dit moment zijn we bezig met structuur aanbrengen in Agractie Nederland.
Er is overleg met diverse organisatie’s in de sector.
Mocht u iets willen betekenen aan Agractie stuur dan een email naar info@agractie.nl
We blijven dagelijks de media informeren

Komende acties
Agractie is bezig met de voorbereiding van enkele acties.
Deze acties zullen publieksvriendelijk van aard zijn.