Persbericht inzake boerenprotest 16 oktober

Gisteren, 10 oktober, heeft Agractie kennis genomen van de inhoud van de door FDF
georganiseerde protestactie op 16 oktober.

Gezien de turbulente ontwikkelingen vanuit het kabinet en de provincies om
boerengezinnen de nek om te draaien is het meer dan nodig hiertegen krachtig in het
geweer te komen.

Niet voor niets hebben ook tal van organisaties de banden met het ministerie van
LNV opgeschort, het vertrouwen opgezegd, en ultimatums gesteld.
Het is meer dan nodig dat het RIVM erkend dat metingen niet deugen, en conclusies
en modellen geen wetenschappelijke grond hebben.

Het beleid van dit kabinet inzake de agrarische sector is desastreus, en moet anders.
Agractie spreekt zijn volledige steun uit voor de actie van 16 oktober, mits deze
binnen de kaders van de wet, en publieksvriendelijk blijft.
Neem deel aan deze actie om deze tot een succes te maken!

We hopen dat ook deze actie zal bijdragen om politici, bestuurders en ambtenaren te
doen inzien dat het onnacceptabel is dit deel van ons cultuurhistorisch erfgoed, de
boeren, het bestaan in Nederland nagenoeg onmogelijk te maken.

Terug naar overzicht