Persbericht Agractie 30-10-2019

Vanmiddag gaan Bart Kemp en Anja Henken, bestuursleden van Agractie Nederland, op bezoek bij Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij gaan praten over het aan de minister overhandigde eisenpakket tijdens de memorabele boerenactie op 1 oktober.

Kernpunten tijdens dit overleg zijn:

  • ¬†Herwaardering van de landbouw door het verhogen van het kennisniveau over de agrarische sector en voedsel bij de consument
  • Meer Nederlandse producten in de winkel, de horeca en restaurants van (semi) publieke instellingen
  • Verschillende concrete knelpunten in de agrarische sector

Naast minister Carola Schouten zullen ook Secretaris Generaal Jan-Kees Goet (secretarisgeneraal bij ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Marjolein Sonnema (directeur-generaal Agro en Natuur bij ministerie van Economische Zaken) bij dit overleg aanwezig zijn.

Agractie is positief gestemd ten aanzien van de uitkomst van dit overleg vanwege de redelijke eisen en de aansluiting daarvan bij de kabinetsdoelstellingen voor wat betreft mondiale reductie CO2/stikstof-uitstoot en de kringloopvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Reacties naar aanleiding van dit persbericht graag naar: pers@agractie.nl

Terug naar overzicht