Persbericht Agractie 27-09-2019

Dinsdag 1 oktober gaan ongeveer 2000 voertuigen en 10000
mensen uit alle hoeken van Nederland naar het Malieveld in
Den Haag om een statement te geven en politici toe te
spreken vanuit de Nederlandse Agrarische sector.
Deze actie wordt georganiseerd door stichting Agractie en
wordt gesteund door een zeer groot deel van de bevolking,
het bedrijfsleven, en door de periferie rondom de agrarische
sector.

De organisatie wil deze actie volledig vreedzaam vormgeven
met een absoluut minimum aan publieksoverlast.
Daartoe is aan de politie gevraagd op 1 oktober te gedogen
dat op de belangrijkste snelwegen vanuit alle delen van het
land tractoren gecontroleerd op de rechterbaan rijden.
Op deze manier kan de Nederlandse burger en het
bedrijfsleven via Agractie.nl en de media goed geïnformeerd
worden wáár extra drukte te verwachten valt, en hier
rekening mee houden.

Helaas is er, ondanks herhaaldelijk aandringen, hierover door
de politie nog geen uitspraak gedaan. (status d.d. 27-09,
14:00 uur)

Tevens wil de organisatie 150 tractoren en 10 vrachtauto’s
van partners op het Malieveld positioneren.
De grote hoeveelheid overige tractoren en voertuigen
kunnen dan elders worden geparkeerd.
Ook in dit verzoek is de gemeente Den Haag afwijzend.
Uiteraard zullen wij helder communiceren dat deelnemers
aan de Agractie zich aan de regels dienen te houden, echter
verwachten wij van de overheid (gemeente en politie) een
constructieve praktische instelling om deze Agractie tot een
succes te maken met een absoluut minimum aan
publieksoverlast.

Reacties naar aanleiding van dit persbericht graag naar
pers@agractie.nl

Terug naar overzicht