Standpunten

Wij boeren komen in actie voor ons werk, voor onze passie. De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis.

01

Wij willen geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.

02

Wij willen strikt onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. Geen rekentools.

03

Wij willen dat het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie. En dat hierover helderheid komt naar de burger.

04

Wij willen dat onwerkbare regels worden herzien in afstemming met de sector.

05

Wij willen duidelijkheid voor de lange termijn in afstemming met de sector.