1 oktober - Protestactie in Den Haag

Onze sector staat op het spel

Doneren
0 Mee naar Den Haag
0 Aantal voertuigen
0 Mensen steunen de boeren

Boeren komen in actie

Wij boeren komen in actie voor ons werk, voor onze passie. De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis.

Waarom willen wij naar Den Haag gaan

01

Boer-Burger kloof verkleinen

02

Balans in het maatschappelijke debat

03

Een verenigde stem vanuit de agrarische sector laten horen

04

Nederlandse boeren weer trots maken

05

Positieve beïnvloeding van de politiek

06

Langdurige, grootschalige & landelijke promotiecampagne

Programma